اخبار بازار

زمان و مکان مجمع سه صندوق سرمایه گذاری

مجمع صندوق‌های سرمایه‌گذاری ثروت‌آفرین پارسیان(ETF)، سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم ETF و سرمایه‌گذاری (صندوق سرمایه‌گذاری ثروت‌آفرین تمدن) در روز ششم مهر (امروز) برگزار می‌شود.
مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ثروت آفرین پارسیان(ETF)، در ساعت۱۴:۰۰ به تاریخ ۱۳۹۹/ ۰۷/ ۰۶ برگزار می‌شود. دستور جلسه این مجمع شامل تصمیم‌گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق – سایر بخش‌های امیدنامه خواهد بود.

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم ETF در ساعت۱۰:۰۰ به تاریخ ۱۳۹۹/ ۰۷/ ۰۶ برگزار می‌شود.دستور جلسه این مجمع شامل تصمیم‌گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق – سایر بخش‌های امیدنامه خواهد بود.

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری (صندوق سرمایه‌گذاری ثروت آفرین تمدن) در ساعت ۱۲:۰۰ به تاریخ ۱۳۹۹/ ۰۷/ ۰۶ برگزار می‌شود.دستور جلسه این مجمع شامل تصمیم‌گیری در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق خواهد بود.

خلاصه تصمیمات مجامع

1. سرمایه‌گذاری چشم انداز توسعه شمال (وشمال)

 • تصمیمات مجمع:  صورت‌های مالی شرکت و گزارش هیات‌مدیره تصویب شد
 • سود نقدی هر سهم: صفر ریال
 • زیان خالص شرکت: ۱۳,۰۲۶ میلیون ریال
 • زیان انباشته: ۷۳,۲۱۰ میلیون ریال
 • ارزش دفتری هر سهم: ۲۶۶ ریال
 • سرمایه ثبت شده: ۱۲۱,۹۰۰ میلیون ریال

2. گروه صنعتی پاکشو(پاکشو)

 • تصمیمات مجمع: صورت‌های مالی شرکت و گزارش هیات‌مدیره تصویب شد، سود نقدی هر سهم: ۳,۵۰۰ ریال
 • سود خالص شرکت: ۷,۳۸۰,۹۹۰ میلیون ریال
 • سود انباشته: ۳۸۰,۹۹۰ میلیون ریال
 • ارزش دفتری هر سهم: ۴,۹۵۰ ریال
 •  سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

منبع : دنیای بورس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *