خدمات بازارگردانی اختصاصی

بازارگردان شرکتی است که با اخذ مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار تهران متعهد به افزايش نقدشوندگي و تنظيم عرضه و تقاضاي اوراق با در نظر گرفتن دامنه نوسان قيمت، به داد و ستد آن اوراق مي‌پردازد.

شرکت سبدگردان فراز آمادگی دارد خدمات بازارگردانی را در چهارچوب “دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران” در راستای اجرای ماده  34 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال 1384مجلس شورای اسلامی صورت دهد. فعالیت بازارگردانی طبق دستورالعمل فوق با هدف “تنظیم عرضه و تقاضای” بازار بر روی ورقه بهادار، دامنه نوسان قیمت و افزایش نقدشوندگی ورقه بهادار” انجام می‌گیرد. وظیفه اصلی بازارگردان‎ها در بورس اوراق بهادار تهران:

1- حفظ بازار روان و منظم
2- در مواقعی که سرمایه‎گذار اوراق در شرایط رکود بازار نیاز به نقدینگی داشته و خواهان فروش آن در بازار ثانویه می‎باشد و خریدار مناسبی برای اوراق نمی‌یابد بازارگردان، اوراق را از دارنده خریداری می‎نماید.