جهت افتتاح حساب، فرم مربوطه را از یکی از قسمتهای زیر دانلود کرده و پس از پر کردن تمامی قسمتهای لازم، فرم پر شده، کپی شناسنامه و تصویر کارت ملی خود را ارسال نمایید

 

جهت فسخ حساب نیز فرم مربوطه را از یکی از قسمتهای زیر دانلود کرده و پس از پر کردن تمامی قسمتهای لازم، فرم پر شده، کپی شناسنامه و تصویر کارت ملی خود را ارسال نمایید


شماره حساب های شرکت سبدگردان فراز

 

بانک پاسارگاد (شعبه الوند- کد 209)

 • شماره حساب جاری: 209/110/1454078/1
 • شماره شبا جاری: IR320570020911014547078001
 • شماره حساب کوتاه مدت: 209/8100/1454078/2
 • شماره شبا کوتاه مدت: IR260570020981014547078101

بانک شهر (شعبه بیهقی- کد 248)

 • شماره حساب جاری: 100847160875
 • شماره شبا جاری: IR820610000000100847160875
 • شماره حساب کوتاه مدت: 700847314674
 • شماره شبا کوتاه مدت: IR820610000000700847314674
 • شماره کارت مجازی: 5047061090074143

بانک دی (شعبه خالداسلامبولی (وزرا) – کد 150)

 • شماره حساب: 0105317112008
 • شماره شبا: IR580660000000105317112008