امین مشتریان

موسسه حسابرسی بهراد مشارموسسه حسابرسی بهراد مشار امین مشتریان در قراردادهای سبدگردانی می باشد.

موسسه حسابرسی بهراد مشار،  با شماره ثبت 13898 و شناسه ملی 10840017999 در سال 1377 با ادغام دو موسسه دیگر تشکیل گردید. این موسسه از پیشگامان حرفه در ایران بوده و فعالیت آن ارائه خدمات حسابرسی، حسابرسی داخلی، طراحی و تدوین سیستمهای مالی، خدمات حسابداری، ارزیابی سهام، مشاوره‌های مالی و مالیاتی، بیمه و سرمایه‌گذاری می‌باشد.

این موسسه عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و معتمد سازمان بورس اوراق بهادار ایران می‌باشد.