سبدگردان فراز ؛ مطمئن، ایستاده بر فراز

شرکت سبدگردان فراز، موافقت اصولی تأسیس خود را در سال 1398 از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت نموده است. این شرکت در تاریخ 1399/07/27، مجوز تأسیس خود را به شماره 72788 /122 از سازمان بورس و اوراق بهادار تهران دریافت و در تاریخ 1399/08/12 با شماره ثبت 567883 و شناسه ملی 14009554638 در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران، با سرمایه اسمی یکصد میلیارد ریال ثبت و آگهی تاسیس آن در روزنامه رسمی شماره 22033 مورخ 1399/08/18 منتشر شده است. همچنین شرکت در تاریخ 1399/08/21 با شماره 11761 به عنوان نهاد مالی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به ثبت رسیده است. سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای اجرای قانون بازار اوراق بهادار، در تاریخ  1399/12/18 مجوز فعالیت شرکت سبدگردان فراز را صادر کرد. بر اساس این مجوز، شرکت سبدگردان فراز، در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجاز است با رعایت قوانین و مقررات، مبادرت به فعالیت سبدگردانی کند.

این شرکت با تکیه بر ظرفیت های بالای سازمان اقتصادی کوثر  و شرکت های تابعه آن که به عنوان سهامدار اصلی خود با سابقه حدود چهار دهه فعالیت در حوزه اقتصادی، سعی دارد با فعالیت در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و در نظر گرفتن منافع کلیه ذینفعان و محوریت مبانی حاکم بر فعالیت سازمان از جمله رهنمودها، تدابیر و فرامین مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، ضمن تحقق اهداف اقتصادی و ایفای نقش موثر در اقتصاد ملی، مسئولیت‌های اجتماعی و وظایف خود را در خدمت رسانی به جامعه ایفا نماید و بر همین اساس برنامه راهبردی خود را در حوزه بازار سرمایه احصاء نموده است.