شرکای تجاری و مشتریان ما

شرکت سرمایه گذاری آوانوین (وآوا)

بیمه دی

بانک دی

سازمان اقتصادی کوثر

شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان (زماهان)

شرکت کشت و صنعت شریف آباد (ز شریف)

شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر (بزاگرس)

شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (زکوثر)

گروه سرمايه گذاري توسعه صنايع و معادن کوثر (سهامی عام)

شرکت مرغ اجداد زربال

شرکت مرغ مادر دیزباد

شرکت خوراک دام پارس (غدام)

شرکت سیمکات

شرکت کشت و صنعت خاوردشت

شرکت ماشین های الکتریکی جوین (جمکو)

شرکت مرغک

شركت پنبه و دانه‌هاي روغني خراسان

مؤسسه توسعه کسب و کار رویش کوثر

گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر (سهامی خاص)

شرکت شهاب