در صورت هر گونه شکایت و انتقاد می توانید از طریق شماره تلفن 88883005 (021) با دفتر مدیریت محترم عامل تماس حاصل فرمایید.