آشنایی با شما و تنظیم جلسه

  • در گام نخست، کارشناسان خبره ما با ارایه جلسه مشاوره ای، شناخت کاملی از نیازها و اهداف شما بدست آورده و شرایط و قوانین مرتبط با شما مرور می نمایند، در این جلسه مشاوره ای، توضیحات کاملی در خصوص نحوه فعالیت، تشریح قرار داد انعقادی، کارمزدها و سایر موارد با شما مطرح خواهد شد. برای شروع، هم اکنون اینجا کلیک کنید و فرم مربوطه را تکمیل نمایید.

تکمیل فرم سنجش ریسک

  • در این مرحله، شما پس از مشاوره توسط کارشناسان سبد گردانی فراز ، فرم های مرتبط نظیر فرم سنجش ریسک را تکمیل مینمایید فرم سنجش ریسک برای این است که تصمیمات اتخاذی برای سبد گردان اختصاصی شما، متناسب با نیازها و ریسک پذیریتان اتخاذ شود.

ارسال پیشنویس قرار داد

  • پس از توافق اولیه با شما، پیشنویس قرار داد سبد گردانی اختصاصی برایتان ارسال می شود. در صورتی که بیشتر سهام خریده اید و قصد دارید این سهام را به سرمایه اتان اضافه نمایید، آنها را به کد معاملاتی شخصیتان نزد سبد گردانی فراز انتقال می دهید و با واریز وجه به حساب شرکت سبد کردان فراز توسط شما صورت می گیرد.

شروع سبد گردانی و مدیریت دارایی شما

  • در این مرحله، مدیریت دارایی شما در بازار سرمایه توسط تیم حرفه ای سبد گردان فراز آغاز می شود. شما در هر زمان امکان برداشت سود حاصل از سبدگردانی را دارید و می توانید سرمایه تان را افزایش و یا کاهش دهید به شرط اینکه سرمایه شما کمتر از حد اقل مبلغ سبد گردانی که در حال حاضر 100 میلیون تومان است نشود. همچنین با ورود به حساب کاربری خود در پورتال مشتریان  وضعیت سبد خود را رصد و نظاره نمایید.