کارشناس مالی صندوق درآمد ثابت

مدرک تحصیلی: حداقل کارشناسی در رشته های مرتبط ( حسابداری یا مدیریت مالی) شرایط تخصصی: 1- محاسبه NAV روزانه صندوق 2- تهیه گزارشات مربوطه 3-تهیه پرتفو ماهانه 4-تهیه صورت های مالی دوره ای 5-تهیه گزارش فصلی و اظهارنامه صندوق 6-ارتباط با متولی – حسابرس – سازمان بورس 7- آشنایی با [...]

بیشتر بخوانید

کارشناس مالی صندوق بازارگردانی

مدرک تحصیلی: حداقل کارشناسی در رشته های مرتبط ( حسابداری یا مدیریت مالی) شرایط تخصصی: 1- محاسبه NAV روزانه صندوق 2- تهیه گزارشات مربوطه 3-تهیه پرتفو ماهانه 4-تهیه صورت های مالی دوره ای 5-تهیه گزارش فصلی و اظهارنامه صندوق 6-ارتباط با متولی – حسابرس – سازمان بورس 7- آشنایی با [...]

بیشتر بخوانید

کارشناس مالی سبد

مدرک تحصیلی: حداقل کارشناسی در رشته های مرتبط ( حسابداری یا مدیریت مالی)   سابقه فعالیت: حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط شرح شغل و وظایف آشنایی با مفاهیم حسابداری صندوق‌های سرمایه گذاری و سبدهای اختصاصی آشنایی با فرآیند محاسبه NAV آشنایی کامل با قوانین بازار اوراق بهادار، تجارت، مالیات‌، [...]

بیشتر بخوانید